Sborová ohlášení 11.12. 2022

11.12.2022 04:09

Sborová ohlášení 11.12. 2022                                                     

                                                                                                             

  1. Vítáme u nás sestru farářku Deboru Hurtovou a děkujeme jí za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 18.12. v 9 hodin, kázat bude bratr seniorátní jáhen Michal Branda. Budou to bohoslužby s přispěním dětí, těšíme se, že si něco připraví.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. Džbánovský sbor nás zve na diskusní večer s Alexandrem Flekem autorem Parabible ve čtvrtek 15.12. Detaily jsou na nástěnce.
  5. Bratr farář Lukáš Klíma nás všechny zdraví a zve v pátek 16.12. v 19 hodin do Proseče na své povídání o zážitcích z Izraele.
  6. U služby si můžete objednat nástěnný kalendář na příští rok a za 170,- Kč zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  7. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeba našeho sboru. U služby je možné přispět na dárky pro děti na dětskou vánoční slavnost. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, práce už jsme začali a týká se to hlavně kuchyně a rozvodů elektřiny.
  8. Službu příští neděli mají bratři Vlastimil Voříšek a Michal Veselík.
  9. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

Písně: 450, 452, 203, 406, 772

služba: Markéta Vondráčková, Emil Vávra

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Debora Hurtová

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921