Sborová ohlášení 11.12.2016 (třetí adventní, křest Anežky Vávrové)

12.12.2016 17:22

Sborová ohlášení 11.12.2016 (třetí adventní, křest Anežky Vávrové)                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Dnes odpoledne jsme zváni do našeho sboru na adventní koncert. Vystoupí při něm „Litomyšlská schola“. Začátek je v 16.30 hod.

Příští neděli v 9.00 hod. bude dětská vánoční slavnost s vánoční hrou. V ní nám naše děti přiblíží vánoční evangelium podle Matouše.

„Marie, matka Páně“ je název symposia na ukončení výstavy Madony z Osika. Setkání, na které jste zváni, místo prosincové ekumenické biblické hodiny, se koná v úterý v 18.00 hod. v 1. patře kočárovny (vedle zámku). 

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Nácvik vánoční hry je v pátek v 16.00 hod. a pak ještě v sobotu.

 

2. Dnes odpoledne v 15.00 hod. mají v Bukovce slavnost instalace. Za kazatele sboru bude pověřen bratr farář František Plecháček.

Naše okolní sbory nás zvou na adventní koncerty: Sloupnice dnes v 17.00 hod., Džbánov v sobotu v 17.00 hod. a Česká Třebová příští neděli od 15.00 hod. Více na vývěsce.

 

3. Dnes mají narozeniny sestry Ria Slušná a Andrea Šplíchalová a v týdnu sestra Viola Dvořáková a bratr Ladislav Eliáš. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Prosíme, aby jste si prohlédli krásné výrobky našich sester a popř. si je i zakooupili. Podpoříte tak Diakonii ČCE v Čáslavi. Dnes si můžete také vyzvednout objednané výrobky z Rolničky Soběslav. Ke koupi je i Evangelický kalendár 2017 a příručka Na každý den.

 

5. Příští neděli mají službu bratr Jiří Běťák a sestra Míla Fryaufová.  

 

6. Na vánoční nadílku pro děti můžete přispět na sběrací arch u služby. Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru.

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 147.7, 10-12

čtení Iz 11.1-11

text Iz 9.2-7

poslání Tt 3.4-7

písně 261, 456, 272, 651, 669, 361

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921