Sborová ohlášení 11.11. 2018

11.11.2018 11:11

Sborová ohlášení 11.11. 2018                                        

                                                                                                                                          
 

1. Dnes odpoledne ve 14.00 jsme zváni k ekumenickému pietnímu shromáždění u památníku obětí světových válek před sokolovnou. Dnes je to 100 let od ukončení 1. světové války. Tento den se připomíná jako Den válečných veteránů.

Pozvání přišlo také ze sboru ve Džbánově, kde se dnes odpoledne koná okrsková presbyterní konference. Hostem bude sestra Tabita Landová a bude hovořit na théma „Bohoslužby v ČCE: minulost - přítomnost – budoucnost". Začátek je ve 14.00.

Pravidelné služby Boží jsou příští neděli v 9.00.

Biblickou hodinu máme v úterý, také v 18.30. 

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Včera v Chrudimi zasedal konvent našeho seniorátu. Mimo jiné zvolil seniorátním kurátorem opět bratra Milana Chybu.

Ke slavnosti instalace nás zve sbor v Telecím. V neděli 25.11. ve 14.00 zde bude uveden do služby faráře sboru bratr Jan Hrudka.

 

3. Můžete si již objednávat výrobky z Rolničky a nástěnný kalendář ČCE 2019. Podrobnosti jsou u služby.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Celocírkevní sbírky v měsíci říjnu v našem sboru vynesly: na Indonésii 6000 Kč, na charitativní a sociální pomoc 2024 Kč a na Jubilejní toleranční dar 2032 Kč. Za vaše dary děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 119. 7a, 12, 18   

čtení Dt 30. 15-50 

text Mt 7. 13-14

poslání 1Tm 6. 11b-19  

písně 25, 434, S140, 190, 671    

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Vlasta Ritzingerová, Michal Sadílek        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921