Sborová ohlášení 11.10. 2020

11.10.2020 11:10

Sborová ohlášení 11.10. 2020                                                       

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dnešní bohoslužby jsou žel na nějaký čas poslední.

Kdy budeme mít příští shromáždění, zatím nevíme.

V týdnu také nebude biblická hodina ani náboženství.

 

2. Narozeniny má v týdnu David Kubíček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. V nemocnici je po operaci srdce bratr Jaroslav Marek. Prosím, myslete na něj na modlitbách.

 

4. Oprava fasády našeho kostela je téměř hotova. Máme z toho radost. Toto dílo můžete podpořit peněžitým darem: Buď prostřednictvím sběrací listiny, nebo přímo na účet sboru.

 

5. Celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii byla v našem sboru 830 Kč a sbírka na pomoc lidem v Bejrútu 3760 Kč. Za vaše dary děkujeme.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 103. 1-4

čtení 2Kr 5.1-4a, 9-15a

text J 5. 1-9

poslání Ef 2. 4-9a

písně 191, 193, 199, 635, 197

doprovod: Jan Vávra, Lukáš Kubíček

služba: Markéta Vondráčková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921