Sborová ohlášení 10. září 2023

10.09.2023 09:00

Sborová ohlášení 10. září 2023                                                                 

                                                                                                                      

  1. Vítáme na bohoslužbě rodinu Meszárosovu.
  2. Příští bohoslužby budou v neděli 17. září, povede je Lukáš Klíma.
  3. Příští neděli má službu Josef Čejka a Čestmír Svoboda.
  4. Ve čtvrtek 14. září v 18:30 bude setkání staršovstva.
  5. Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.
  6. Po bohoslužbě zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

Introit: J 15,5

Text: Gn 29,1-14

Poslání: Kol 2,6-9

Písně: S 274, 714, 717, 352, 408

Kázal: Lukáš Klíma


 

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921