Sborová ohlášení 10.9. 2017

11.09.2017 15:10

Sborová ohlášení 10.9. 2017                                                            

 

0. Vítáme bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za službu Slova.

                                                                                                                                                 

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Při tomto shromáždění bude pokřtěn Jeroným Čejka, syn manželů Evy a Josefa Čejkových z Dolního Újezda. Velice se z toho radujeme a zveme vás k hojné účasti.

V pátek začínáme s náboženstvím pro děti.

Pro ty starší bude ve 14.30 hod. a pro mladší v 16.00 hod.

 

2. Dnes se konají celocírkevní oslavy 500. výročí od zahájení světové reformace v Ratiboři na Valašsku. Za náš sbor se jich účastní bratr farář.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Červnová celocírkevní sbírka na solidaritu sborů vynesla 2850 Kč a sbírka na křesťanskou službu z minulé neděle pak 1920 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Do konce září můžete ještě přispět na účelovou sbírku na výměnu kotle na faře. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

introit

čtení

text Oz 6

poslání

písně 687, 214, 419, 384, 485

kázal: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921