Sborová ohlášení 10.7. 2022

10.07.2022 07:20

Sborová ohlášení 10.7. 2022                                                 

                                                                                                                                                                                              

              

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

V pátek jsme se rozloučili se sestrou Jaroslavou Pelinkovou, kterou Pán života a smrti povolal k sobě ve věku 83 let.

 

2. Narozeniny oslaví v tomto týdnu bratři Michal Veselík a Pavel Peňáz.  Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Službu příští neděli má bratr Jiří Běťák s sestra Miloslava Fryaufová.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 136. 1-2, 10-11, 15

čtení Ex 1. 7-21

text Ex 1. 7

poslání Ř 13. 8-12

písně 204, 697, 752, 781, 757

služba: Čestmír Svoboda

doprovod: Jan Vávra

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921