Sborová ohlášení 10.7. 2016

26.07.2016 12:35

Sborová ohlášení 10.7. 2016                                               

1.  Služby Boží jsou zde opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Kázat bude sestra Vlasta Ritzingerová.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Bratr farář je od 8. do 18.7. na dovolené. Zastupuje ho bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

3. Minulou středu se manželům Lucii a Janu Vávrovi narodila dcera Anežka. Blahopřejeme a radujeme se s nimi.

 

4. Narozeniny tomto týdnu oslavila sestra Olga Joštová. V příštím týdnu má narozeniny bratr Michal Veselík. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu bratr Lukáš Kubíček.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění Vás zveme na kávu a čaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit:              

čtení:                   

text:                  

poslání:               

písně:                 

kázala: Jaroslava Peňázová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921