Sborová ohlášení 10.5. 2020

10.05.2020 08:50

Sborová ohlášení 10.5. 2020                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0. Staršovstvo na své pondělní schůzi rozhodlo, že od této neděle již obnovíme bohoslužby i všechna katechetická shromáždění v týdnu. Velice děkujeme manželům Čejkovým a Běťákovým za nahrávání nedělních bohoslužeb v minulých týdnech.

 

1. Bohoslužby budeme opět slavit v neděli v 9.00

Biblická hodina bude v úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační čvičení pak v pátek ve 14.00.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Také jsme stanovili nový termín výročního sborového shromáždění.

Bude to neděle 21. června v 9.00.

V pátek 22. května se v našem kostele uskuteční koncert hudební skupiny Svatopluk. Všichni jste srdečně zváni. Začátek je v 18.00 a vstupné je dobrovolné.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr farář Václav Hurt a bratr Daniel Brýdl. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

4. Velice děkujeme za dary, které jste zaslali na účet sboru v době, kdy se nekonaly bohoslužby. Sbírka na evangelický tisk byla 1610 Kč, Postní sbírka 5 900Kč a sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty o Neděli velikonoční byla díky vaší štědrosti 12 000 Kč. Děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby sboru.

Během května probíhá tradiční Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v  naší církvi.

5. Dnes vás ještě nepozveme ke společenství u kávy a čaje. Zdržíme se také ještě podávání rukou.

 

introit Ž 122. 1-2, 4

čtení Lk 14. 16-24 

text Mt 8. 5-13

poslání Ef 2. 8-21

písně 176, 404, 494, 648, 623

doprovod: Jan Vávra

služba: Vlasta Ritzingerová a Vlastimil Voříšek

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921