Sborová ohlášení 10.4. 2023

10.04.2023 09:00

Sborová ohlášení 10.4. 2023                                                      

                                                                                                                                

  1. Děkujeme bratru faráři Danielu Matoušovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit v neděli 16.4. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou povede bratr Jan Vávra.
  3. Dnes odpoledne jsme zváni do Budislavi na ekumenické bohoslužby a pouť z Proseče. Bohoslužby se konají v kostelíku Boží lásky na Budislavi ve 14:30. Pozvánka s podrobnostmi je u služby.
  4. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru a je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary.
  5. Ve čtvrtek 13.4. se v 18:30 koná pravidelná schůze staršovstva.
  6. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

služba: Miloslava Fryaufová a Jiří Běťák

doprovod: Jan Vávra

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921