Sborová ohlášení 10.4. 2022

10.04.2022 04:20

Sborová ohlášení 10.4. 2022                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                

 

Shromáždení o velikonočním týdnu budeme mít takto:

Staršovstvo má svoji schůzi zítra v 18.30

Biblická hodina je v úterý v 18.30

na Zelený čtvrtek v 18.00 (čtení pašijí)

na Velký pátek v 9.00 (bohoslužby s večeří Páně)

na Velikonoční neděli v 9.00 (bohoslužby s večeří Páně)

na Velikonoční pondělí v 9.00

Náboženství pro děti a konfirmační cvičení tento týden nebude.

 

2. Dnes večer jsme do sboru CČSH zváni k ekumenickým  modlitbám za Ukrajinu. Začátek je v 19.00.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Jindřiška Kubíčková, Maruška Slušná a Jeroným Čejka. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu na Zelený čtvrtek má bratr kurátor Michal Sadílek a na Velký pátek bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Ještě tento týden můžete přispět na postní sbírka Diakonie na pomoc Ukrajině. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Za 9. 9-10

čtení Mk 11. 1-10

text Zj 6. 1-8

poslání Zj 21, 1-7

písně 120, 38, 188, 340, 772

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi   

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921