Sborová ohlášení 10.4. 2020 (Velký pátek)

10.04.2020 00:00

Sborová ohlášení 10.4. 2020 (Velký pátek)                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. V našem sboru nemáme žel nyní bohoslužby ani žádná jiná shromáždění. Je nám to líto. Bude tomu tak až do odvolání.

 

2. Bratr farář nastoupil v úterý na operaci paže do nemocnice v Hradci Králové a bude tam asi 10 dnů. V té době ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny (tel: 465 485 256).

 

3. Narozeniny mají v dalších dnech sestry Jindřiška Kubíčková, Maruška Slušná, Zdeňka Staňková a Johanka Čejková a bratři Jan Koukol, Jeroným Čejka a Lukáš Vondráček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Máte ještě poslední příležitost přispět na postní sbírku (vs 401), kterou vyhlásila Diakonie naší církve. Je určena na podporu školky na předměstí Bejrútu. Podrobnosti najdete na www.postnisbirka.cz. Sbírku uzavřeme o Velikonocích.

V době, kdy nemáme bohoslužby, můžete nedělní sbírku (např. tu dnešní) posílat na účet sboru 222402179/0300, vs 201.

 

5. Přeji vám dobré a požehnané Velikonoce. A buďte zdrávi.

 

 

 

introit Ž 22. 24-25

čtení Mk 15. 24-39

text Iz 53. 1- 12

poslání Žd 9. 19-28

písně 326, 311, 309, 308, 320                                                

doprovod: Eva Čejková

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921