Sborová ohlášení 10.4. 2016

11.04.2016 22:37

Sborová ohlášení 10.4. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Po shromáždění bude schůze staršovstva.

Služby Boží máme opět v neděli v 9.00 hod.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

 

2. Ve čtvrtek 14.4. nás KA zve k přednášce Tomáše Petráčka „Karel IV a jeho duchovní tvář.“ Začátek je v aule Gymnásia v 19.00 hod.

Příští úterý 19.4. bude ekumenická biblická hodina v CČSH. Na programu je Jefte.

 

3. Ve čtvrtek jsme se v Chocni rozloučili s bratrem Luďkem Hájkem , který zemřel ve věku 41 let. Byl to přesbyter choceňského sboru a také člen předsednictva konventu.

V Brně 5. dubna zemřel bratr farář Jan Šimsa. Rozloučení s ním bude v sobotu 16.4. ve 14.00 hod. v Brně v Blahoslavově domě.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu Maruška Slušná, sestra Jindřiška Kubíčková a sestra Jitka Malá. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Zítra se zde začne pracovat na nové elektroinstalaci. Doufáme, že práce budou probíhat tak, abychom se zde příští neděli mohli opět shromáždit k bohoslužbám. V pátek nebo v sobotu pak ty z vás, kteří mohou, budeme prosit o pomoc s úklidem.

 

6. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

7. Probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi. Prosíme o vaši štědrost. Sběrací listina je u služby. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru

 

 

introit Ž 67. 2-4

čtení Da 7. 9-10, 13-14, Mk 4. 30-32, Mt 4. 8-10

text Mt 28. 16-20

poslání Fp 2. 1-16

písně: 404, 342, 355, 679, 678

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921