Sborová ohlášení 10.3. 2019

10.03.2019 10:41

Sborová ohlášení 10.3. 2019                                      

                                                                                             

 

1. Vítáme u nás bratra kazatele Davida Beňu z místního sboru Církve bratrské a děkujeme mu za službu slova i vysluhování Večeře Páně. Bratr farář Hurt se ještě zotavuje z menšího chirurgického zákroku na paži.

 

2. Příští neděli máme bohoslužby v 9 hodin, kázat bude bratr farář Hurt. Při bohoslužbách se také bude konat výroční sborové shromáždění. Všechny vás upřímně zveme a těšíme se, využijte příležitosti hovořit o životě sboru.

Biblickou hodinu máme v úterý v 19:00. Na programu je další část Evangelia podle Jana.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14:30.

Děti mají náboženství také v pátek v 16:00.

 

3. Ve středu 13. března v 17 hodin bude bratr farář mít u Veselíků požehnání jejich nového domu. Jste všichni upřímně zváni, adresa je Nová 642, je to na rohu Trstěnická – Nová.

Ve čtvrtek 14. března v 18 hodin jsme zváni do Husova sboru na benefiční Slovinský večer s promítáním, pozvánka je u služby.

Za týden v neděli 17. března se v našem sboru ve Vysokém Mýtě v 15 hodin koná presbyterní konference, téma: Rozhovor o bohoslužbách.

Za týden v neděli 17. března v 18 hodin vás také zveme do našeho kostela na koncert jazzové skupiny Noční optika. Vstupné bude dobrovolné, můžete si také u služby vzít plakáty k vyvěšení.

 

4. V příštím týdnu mají narozeniny sestry Emilie Čejková a Hana Šmákalová a také František Pecháček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Letošní postní sbírka na Diakonii ČCE je na podporu lidí, kteří utekli před válkou v Sýrii a připravují se na nesnadný návrat domů. Více najdete na nástěnce a také na webových stránkách Diakonie. Na postní sbírku můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru, v.s. je 401. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Službu příští neděli mají bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

písně 158, 442, 165, 682, 579, 485

doprovod: Eva Čejková

služba: Miloslava Fryaufová a Jiří Běťák

kázání: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921