Sborová ohlášení 10.2. 2019

10.02.2019 10:15

Sborová ohlášení 10.2. 2019                                              

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

1. Bohoslužby máme opět příští neděli v 9:00.

Na biblické hodině budeme v úterý v 19:00 pokračovat ve výkladu Evangelia podle Jana.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14:30.

A náboženství pro děti je také v pátek v 16:00.

 

2. Za 14 dnů v neděli 24.2. v 17:00 zde bude sestra farářka Debora Hurtová z Prosetína vyprávět o své pouti do norského Nidaru. Všichni jste upřímně zváni.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Milan Janecký. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit Ž 33. 20-22

čtení Lk 12.15-21

text Mt 6.19-21

poslání Mt 22.37-40

písně 408, 367, 684, 216, 611

doprovod: M+J Sadílkovi

služba: Lukáš Kubíček, Markéta Vondráčková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921