Sborová ohlášení 10.12. 2017 (2. neděle adventní)

14.12.2017 11:14

Sborová ohlášení 10.12. 2017  (2. neděle adventní)                                                                                                                                                                              

1. Po shromáždění je dnes schůze staršovstva.

Služby Boží jsou opět v neděli v 9.00.

Setkání v rodině je v úterý v 17.00, tentokrát u Veselíků.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina je také ve čtvrtek od 18.30. Na programu je Jan 3.21n

Nácvik dětské vánoční hry je v pátek v 15.00.

 

2. Sbor ve Sloupnici nás zve k adventní koncertu, který se koná dnes v 17.00 hod. v evangelickém kostele. Účinkují Iveta Benešová, Alena Běťáková a Evangelický pěvecký sbor.

 

3. Příští neděli mají službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 80. 15,  19b-20

čtení Iz 40.1-11

text Iz 2.1-5

poslání Jk 5.7-11

písně 261, 275, 277, 360, 361

doprovod: Eva Čejková

služba: Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek   

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921