Sborová ohlášení 10.11. 2019

10.11.2019 10:21

Sborová ohlášení 10.11. 2019                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina je v úterý v 18. 30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek v 14.30.

A náboženství pro starší děti také v pátek v 16.00.

 

2. Včera v Chrudimi zasedal konvent našeho seniorátu. Předsedou konventu na další 4 roky byl zvolen bratr farář Petr Peňáz a jako další členové předsednictva konventu bratři: kurátor Michal Sadílek, farář František Plecháček a kurátor Martin Plecháček.

 

3. Dnes odpoledne ve 14.00 nás sbor ve Džbánově zve k přednášce „Syrští uprchlíci v Jordánásku a Libanonu.“

 

4. Narozeniny (90) má v tomto týdnu sestra Marta Kovářová z Opatova. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání. Můžete se také podpisem připojit k blahopřání, které ji posíláme.

 

5. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek. Nedělní školu povede bratr Jan Vávra.

 

6. Dnes uzavíráme objednávky výrobků z Rolničky. Objednávkový arch je u služby. Zítra je Den veteránů. Tento den si můžete připomenout připnutím vlčího máku a podpořit tak shromažďování výpovědí pamětníků pro archiv Paměť národa.

 

7. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

8. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje. Můžete si přitom prohlédnout nové fotografie našich fotografů bratra Milana Dvořáka a sestry Olgy Stráníkové.

 

introit Ř 11.33-36

čtení Ex 20.1-7

text Iz 55.6

poslání Ko 2.6-10

písně 642, 604.1-4, 554, 635, 550

doprovod: Jan Vávra

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

nedělní škola: Marie Peňázová

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921