Sborová ohlášení 10.10. 2021

10.10.2021 10:10

Sborová ohlášení 10.10. 2021                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Bude to Neděle díkčinění a shromáždění bude s večeří Páně.

Staršovstvo se ke své schůzi sejde zítra v 18.30.

Biblická hodina je v úterý v 18.30.

Náboženství budou mít děti ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Mužete si objednat kalendář naší církve na příští rok (za 100 Kč)

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu David Kubíček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli má bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Zídka u schodiště před vstupem do našeho kostela je již opravena. Tuto opravu můžete podpořit svým darem buď na sběrací listinu nebo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

                                                         

 

introit Ž 118.1-4

čtení Oz 6.1-11

text 1 J 4.7-12

poslání 1J 4. 16b-21

písně 209, 650, 480, 483, S247

služba: Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek

doprovod: J+M+J Sadílkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921