Sborová ohlášení 10.1 2016

10.01.2016 21:46

Sborová ohlášení 10.1 2016
                                                                                                                                                                                                                                            

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli od 9.00 hod.

Kázat bude bratr farář Jan Keller ze Zbytova.

Náš bratr farář má tento týden dovolenou a je na Modravě.

V případě pohřbu jej zastupuje bratr farář Jiří Kvapil ze Džbánova

(mobil: 737 185 365).

V týdnu od 18. ledna budeme mít v Litomyšli tradiční Týden modliteb

za jednotu křesťanů. Bude se konat 5 ekumenických shromáždění v

jednotlivých církvích vždy od 18.00 hod. V našem sboru bude

závěrečné shromáždění s večeří Páně v pátek 22.1.

Lednová schůze staršovstva bude tentokrát později – až v neděli 24.1.

2. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Emil

Vávra.

3. Zítra má narozeniny sestra Miluše Šplíchalová.  Přejeme ji vše

dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

5. Po shromáždění Vás zveme na kávu a čaj.

 

introit: Jr 33. 14-16                     

čtení: Iz 11. 1-10, Oz 11.1                       

text: Mt 2. 13-23                                  

poslání: Ko 3. 1-17                       

písně: 33, 680, 672, 384, 702  

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921