Sborová ohlášení 1.9. 2019 (bohoslužby pro děti)

01.09.2019 10:46

Sborová ohlášení 1.9. 2019 (bohoslužby pro děti)           

                                                                                                                

 

1. Služby Boží máme opět příští neděli v 9.00.

Staršovstvo se ke své schůzi sejde zítra, v pondělí, tentokrát v 17.30.

V pondělí se koná ekumenické shromáždění (především pro děti a rodiče) v kostele Rozeslání sv. apoštolů na Toulovcově náměstí. Poděkování za prázdniny a prosba za školní rok začíná v 17.00.

V pátek jste zváni k přátelskému setkání na naší farní zahradě. Začátek je v 17.30.

Bratr farář bude do čtvrtka na farářském kurzu v Daňkovicích.

 

2. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro podporu škol Evangelické akademie naší církve. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 86. 8, 11-13a 

čtení Ex 14. 5-31

text Ex 20.1-2

poslání Ef 2. 1-10

písně 99, S328, 136. 1, 9-15, 23, 667, S135

doprovod: Jan Vávra

služba: Emil Vávra, Markéta Vondráčková

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921