Sborová ohlášení 1.8. 2021

01.08.2021 08:20

Sborová ohlášení 1.8. 2021                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                  

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Pán života a smrti 28. července povolal k sobě bratra Milana Dvořáka z Litomyšle. Bude nám všem velmi chybět. Rozloučení s ním se koná ve středu ve 14.00 v tomto kostele.

 

3. Narozeniny má dnes bratr kurátor Michal Sadílek a Tereza Mencová; v týdnu pak bratr Jan Vávra. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.   

 

5. Dnešní chrámová sbírka je tak jako minulou neděli celocírkevní a je určena pro pomoc lidem v západním Německu, kteří zde byli postiženi ničivou povodní.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 92.2-3

čtení Ž 103.1-13

text Mt 9.1-8

poslání Ef 4.22-32

písně 618, 500, 693, 510, 623

služba: Michal Veselík a Vlastimil Voříšek

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921