Sborová ohlášení 1.7. 2018

01.07.2018 09:37

Sborová ohlášení 1.7. 2018                                                        

                                                                                                                                              

1. Bohoslužby máme opět za týden, v neděli v 9.00.

Dnes odpoledne je tradiční setkání na Růžovém paloučku. Hostem tentokráte bude ing. Petr Raus a prof. Pavel Jungwirth. Začátek je ve 14.00 a podrobnosti jsou na vývěsce.

V pátek v 10.00 se na Toulovcově nám. konají ekumenické bohoslužby na památku Mistra Jana Husa. Budeme také slavit svatou večeři Páně. Všichni jste srdečně zváni.

2. V příštím týdnu má narozeniny sestra Olga Joštová. Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

3. Na obnovu střechy na našem kostele můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 19.2,15

čtení Gn 1.1-18, 26-27

text Ž 8

poslání Ř 8. 18-25

písně 98, 638, 178, 219, 636

doprovod: Jan Vávra

služba: Jiří Běťák       

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921