Sborová ohlášení 1.5. 2022

01.05.2022 05:20

Sborová ohlášení 1.5. 2022                                               

 

                                                                                                                                                                                          

0. Dnes po polední (asi ve 13.00) budeme mít v našem kostela návštěvu ze sboru v Mladé Boleslavi. Sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Kázat bude sestra Jarka Peňázová.

Staršovstvo má svoji schůzi zítra v 18.30.

Biblická hodina, náboženství a konfirmační cvičení tento týden nebudou.

 

2. Bratr farář bude od úterý 10 dnů na dovolené. V naléhavých případech ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

3. Narozeniny slaví v tomto týdnu sestra Markéta Nováková a bratr Jura Běťák. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.

 

5. Sbírka darů Jeronýmovy jednoty na opravy našich kostelů a far probíhá v naší církvi vždy v květnu. Prosím, nezapomeňte na ni. Podrobnosti naleznete v letáku JJ. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

introit Ž 113. 1-3

čtení Lk 5. 1-11

text J 21. 1-14

poslání 1 Pt 1. 3-9

písně 81, 315, 392, 716, 302

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

doprovod: Alena Běťáková 

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921