Sborová ohlášení 1. 4. 2018 (Boží hod velikonoční)

01.04.2018 10:17

Sborová ohlášení 1. 4. 2018 (Boží hod velikonoční)                      

                                                                                                                                                                                                                                     

1. Zítra, na pondělí velikonoční máme bohoslužby od 9.00.

Schůze staršovstva je v úterý v 18.30.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina je také ve čtvrtek v 18.30.

Náboženství pro děti je v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

 

2. Narozeniny má dnes bratr Josef Čejka st. a v týdnu sestra Eva Maršová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Zítra má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová .

 

4.  Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Z dopisu synodní rady vyjímáme:

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

6. Přejeme vám velikonoční svátky naplněné radostí z Kristova vzkříšení.

 

 

 

introit Ž 118. 22-25

čtení Ex 33. 17-23

text Mk 16. 1-8

poslání 1K 15. 20-24

písně 158, 667, 341, 397, 660, 346

doprovod: Alena Běťáková

služba: Michal Sadílek   

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921