Sborová ohlášení 1.3. 2020

02.03.2020 19:50

Sborová ohlášení 1.3. 2020                                                 

(1. neděle postní, křest Sebastiána Velehradského)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Schůze staršovsta je zítra v 18.30.

Biblická hodina bude v úterý také v 18.30

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.30.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Ve čtvrtek jsme Křesťanskou akademií zváni do auly gymnasia k diskusnímu večeru na téma „Závislosti“ s naším předním odborníkem na drogovou problematiku panem Mgr. Jindřichem Vobořilem. Začátek je v 18.00.

 

3. Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat 29. března v 9.00 v rámci nedělních bohoslužeb.

 

4. Narozeniny mají v tomto týdnu bratři Čestmír Svoboda, Stanislav Voříšek a Miluše Voříšková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.  

 

6. V postním období můžete i letos přispět na postní sbírku, kterou vyhlásila Diakonie naší církve. Je určena na podporu komunitní školky a pro děti syrských uprchlíků v Libanonu. Podrobnosti jsou na vývěsce a sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 145. 17-18, 21

čtení Mt 4. 1-11

text Mk 1. 12-15

poslání Jk 1.2-4,12, 5. 7-9a, 10

písně 627, 456, 459, 689, 397, 613

doprovod: Jan Vávra

služba: Emil Vávra a Markéta Vondráčková.   

kázání: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921