Sborová ohlášení 1.12. 2019 (1. adventní s VP, pro děti)

01.12.2019 11:12

Sborová ohlášení 1.12. 2019 (1. adventní s VP, pro děti)

                                                                                                                                                                                         
 

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Zítra v 18.30 se sejde ke své pravidelné schůzi staršovstvo.

Biblická hodina je úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

A náboženství pro starší děti pak také v pátek v 16.00.

 

2. V pátek 6.12. nás Křesťanská akademie zve do Husova sboru  na Toulovcově nám. k přednášce doc. ThDr. Ivany Noble „Jákobův žebřík - o pravoslavné spiritualitě“. Začátek je v 18.00.

         Příští neděli 8.12. v podvečer bude v našem kostele adventní koncert, ke kterému vás upřímně zveme. Našimi hosty bude hudební skupina „Pranic“, která bude hrát a zpívat adventní a vánoční písně ve stylu evangelického folku. Začátek je v 17.00 a vstupné je dobrovolné.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu sestry Eva Sadílková, Stanislava Vodehnalová a Magdaléna Veselíková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Přišel již také Evangelický kalendář a příručka na Každý den. Obé je za 130 Kč. Rovněž přišly výrobky z Rolničky.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Iz 40. 3-5

čtení  Mk 1. 21-39

text Mt  6.10a

poslání Zj 1. 4-8

písně 273, 627, S280, S167, žalm 27, S239

doprovod: Eva Čejková

služba: Vlasta Ritzingerová, Vlastimil Voříšek

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921