Sborová ohlášení 1.11. 2020

01.11.2020 08:08

Sborová ohlášení 1.11. 2020                                                           

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Až do odvolání nebudeme mít nedělní bohoslužby v kostele. Záznam můžete ale sledovat na webových stránkách sboru.

Rovněž v týdnu nemáme žádná katechetická shromáždění.

 

2. Oprava fasády našeho kostela je hotova. Máme z toho radost a děkujeme bratru Tomáši Novákovi za jeho poctivou práci. Je jen škoda, že ukončení opravy kostela nemůžeme oslavit společně při nedělních bohoslužbách. Toto dílo můžeme ale podpořit peněžitým darem zaslaným na účet sboru 222402179/0300 (vs: 204).

 

3. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na Jubilejní toleranční dar. JTD je fond, který slouží k bezúročným půjčkám sborům, které opravují svůj kostel nebo faru. Na našich webových stránkách je dopis představenstva Jeronýmovy jednoty k této sbírce. Svůj dar, prosím, zašlete na účet  sboru 222402179/0300 (vs: 308).

 

4. Přeji pěknou neděli. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

 

 

 

 

introit Ž 115.1,18

čtení 2K 12.1-10

text J 3.30

poslání 1K 1.22-31

písně  158, 650. 1-5,10-13, 252, 172, 258.1-4,8

doprovod: Eva Čejková

nahrála: Eva Čejková   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921