Sborová ohlášení 1.10. 2017 (bohoslužby pro děti)

03.10.2017 14:28

Sborová ohlášení 1.10. 2017 (bohoslužby pro děti)                        

0. Vítáme mezi námi  našeho nového vikáře Jana Hrudku, který u nás bude působit jeden rok. Přejeme mu vše dobré a Boží požehnání pro jeho službu.

                                                                                                                                                

1. Dnes je po shromáždění schůze staršovstva. 

Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Kázat bude bratr vikář Jan Hrudka. Náš bratr vikář bude na bohoslužbách v Mladé Boleslavi.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek v 14.30 hod.

Náboženství pro děti pak v pátek v 14.30 hod. (starší)

                                                        16.00 hod. (mladší)

 

2. Mládež je zvána na celocírkevní setkání mládeže, které se koná 6.-8. října v Jablonci nad Nisou. Thématem setkání je „Hledání Boha“.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu Jenda Sadílek a sestry Daniela Pecháčková a Marta Záleská. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratr Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

5. I letos vydává naše církev nástěnný kalendář. Je možno si ho objednat na základní cenu 69 Kč.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 103. 2-4

čtení Gn 2. 15-17, 3. 1-7, 22-24 

text Mk 2. 1-12

poslání Ef 4.22-32

písně 627, 500, 647, 510, 623

doprovod: Sadílkovi

služba: Markéta Vondráčková, Emil Vávra

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921