Sborová ohlášení 1.1. 2022 Nový rok

01.01.2022 01:01

Sborová ohlášení 1.1. 2022        Nový rok                          

                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                                   

1. Služby Boží budeme slavit opět zítra v 9.00. Je to první neděle v měsíci a tak by to mělo být shromáždění se zaměřením na děti.

 

2. Službu mají zítra bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

4. Milí bratři a sestry, v novém roce vám přejeme zdraví a lásku vašich blízkých. Ať vám Pán Bůh žehná a všechno se vám daří.

 

 

 

 

 

 

introit Ž 121.1-2

čtení Zj 21. 1-7, 10, 21-27, 22. 1-5

text Zj 21.6

poslání Ř 8.1, 5-11

písně 616, 617, 620, 759, 618, 619

služba: Jura Běťák a Vlastimil Voříšek

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921