Sborová ohlášení 1.1. 2021 (Nový rok)

01.01.2021 01:00

Sborová ohlášení 1.1. 2021 (Nový rok)                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   

1. Bohoslužby nyní nějaký čas nebudeme moci konat při shromáždění v našem kostele. Můžete je však sledovat ve zvukové a písemné podobě na webových stránkách sboru.

 

2. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Svůj příspěvek můžete zaslat na sborový účet 222402178 (vs 201).

 

3. Přeji vám Hospodinem požehnaný nový rok. Ať vás Pán Ježíš provází svojí láskou, milostí a ochranou. Mějte se dobře.

 

 

 

 

introit Ž 46. 2-3, 12

čtení Ž 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            text Žd 13.8

poslání 1 Pt 1.22-25

písně 531, 530, 697, 534, 532

nahrál: Jiří Běťák   

doprovod: Alena Běťáková 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921