Sborová ohlášení 1.1. 2020 (Nový rok, VP)

01.01.2020 10:13

Sborová ohlášení 1.1. 2020 (Nový rok, VP)                        účast celkem:

                                                                                             z toho dětí v nš:

                                                                                                                 VP:

                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Dnes odpoledne v 16.00 vás zveme k přátelskému setkání v našem sboru.

Příští bohoslužby budeme slavit v neděli 5. ledna v 9.00. Kázat bude sestra Vlasta Ritzingerová.

Konfirmační cvičení ani náboženství v tomto týdnu nebude.

 

2. Bratr farář bude mít do 13. ledna dovolenou a bude na šumavských pláních. V případě pohřbu ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Radek Vondráček a David Menc. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.      

 

4. Ke koupi je Evangelický kalendář a příručka „Na každý den“ za 130 Kč. Můžete si vzít také skládanku „5% a hlavu vzhůru“, která přišla ze synodní rady.

 

5. V neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Do nového roku vám přejeme štěstí, zdraví a Boží požehnání.

 

8. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem stolu u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 28. 7-9         

čtení J 1. 35-49

text Gn 12. 1-4

poslání Žd 13. 8,9a, 12-16

písně 529, 92, 176, 397, 697, 532

doprovod: Alena Běťáková

služba: Jura Běťák, Míla Fryaufová

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921