Sborová ohlášení 1.1. 2019 (Nový rok, VP)

01.01.2019 10:29

Sborová ohlášení 1.1. 2019  (Nový rok, VP)                      

                                                                                                                                                                                               

1. Bohoslužby budeme mít opět v neděli v 9.00. Kázat bude bratr jáhen Michal Branda z Pardubic.

Konfirmační cvičení bude v pátek ve 14.30.

Náboženství bude také v pátek v 16.00.

 

2. Bratr farář bude mít od 6. do 13. ledna dovolenou a bude na Šumavě. Zastupuje ho (pohřeb aj.) bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny (tel. 465 485 256).

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Radek Vondráček a David Menc. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu v neděli má bratr kurátor Michal Sadílek a sestra Vlasta Ritzingerová.

 

5. Ke koupi jsou ještě Evangelické kalendáře 2019 a příručky Na každý den.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 121.1-2

čtení Mt 16. 21-26, 13. 44-46

text Mt 10. 34-39

poslání Ř 8.1, 5-9a

písně 529, 530, 684, 308, 469, 532

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Jan Kubíček, Lukáš Kubíček       

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921