Sborová ohlášení 1.1. 2018 (Nový rok)

01.01.2018 22:29

Sborová ohlášení 1.1. 2018  (Nový rok)                                                                                                                                                                                     

1. Služby Boží máme opět příští neděli v 9.00 hod. Bude to shromáždění především se zaměřením na děti.

V úterý v 17.00 je setkání nad Biblí u Veselíků (Ex 3. 1-14, 20. 1-7).

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30

Schůze staršovstva je také ve čtvrtek v 17.00.

Náboženství pro děti je v pátek ve 14.30 (starší)

                                                     a v 16.00 (mladší)

 

2. V minulých dnech povolal Pán života a smrti k sobě tři sestry z našeho sboru. 26.12. zemřela sestra Lydie Záleská ve věku 83 let, 28.12. zemřela sestra Miloslava Kheralová ve věku 93 let a 29.12. sestra Marie Procházková ve věku 88 let. Rozloučení se s nimi v tomto  kostele takto:

se sestrou Miloslavou Kheralovou ve středu v 10.00

se sestrou Marií Procházkovou ve čtvrtek v 9.30

a se sestrou Lydií Záleskou v pátek v 13.00.

 

3. Narozeniny mají v příštím týdnu bratři Radek Vondráček a David Menc. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. V neděli má službu bratr Emil Vávra a ses. Markéta Vondráčková.

 

5. Ke koupi jsou ještě Evangelické kalendáře i příručky Na každý den. A také sbírka kázání od faráře Štěpána Hájka s názvem „Desert.“ Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

7. Do Nového roku vám přejeme, ať je to pro vás dobrý rok. Ať vás Hospodin provází a dává vám lásku, zdraví a požehnání.

 

introit Ž 8. 2, 4-6

čtení Iz 7. 13-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

text Lk 2. 21

poslání Ti 3. 4-7

písně 161, 166, 168, 397, 384, 685 

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Vlasta Ritzingerová, Michal Sadílek  

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921