Sborová ohlášení 1.1. 2017 (Nový rok)

02.01.2017 16:19

Sborová ohlášení 1.1. 2017 (Nový rok)                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Služby Boží máme opět za týden v 9.00 hod. Bude to shromáždění se zaměřením na děti. Kázat bude bratr jáhen Michal Branda z Pardubic

V úterý v 18.00 hod. je schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti je také v pátek od 16.00 hod.

 

2. Zítra se v našem kostele začne natírat podlaha. Bude tedy potřeba vše vyklidit. Pokud máte sílu a čas přijďte dnes odpoledne v 16.00 hod.

 

3. V tomto týdnu mají narozeniny bratři Radek Vondráček, David Menc a Josef Čejka. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Ke koupi je Evangelický kalendář 2017 a příručka Na každý den za 90 Kč.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.  

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Přejeme vám dobrý Nový rok. Ať vás Hospodin provází a dává vám zdraví, lásku a požehnání.

 

8. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

introit Ž 121.1-2

čtení Zj 21. 1-8

text Zj 21.6

poslání Ř 8.1, 5-9a

písně 530, 697, 534, 397, 532, S286

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921