Sborová ohlášení 1.1 2016

01.01.2016 17:43

Sborová ohlášení 1.1 2016 (Nový rok)                                    

1. Dnes odpoledne od 15.00 hod. bude tradiční turnaj v ping-pongu, ke kterému Vás upřímně zveme. Je to příležitost nejenom ke hře, ale také ke společenství.

V neděli jsou bohoslužby jako obvykle od 9.00 hod. Bude to shromáždění především pro děti.

Za týden, v pátek 8.1. jste zváni k večeru zpívání ze zpěvníčku Svítá. Začátek bude v 18.00 hod.

2. V neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

3. Pán života a smrti povolal k sobě dvě velké postavy naší církve: bratra faráře a seniora ThDr. Zdeňka Souška a bratra prof. ThDr. Pavla Filipiho. Rozloučení s nimi se koná v úterý ve Strměchách a ve čtvrtek v Praze.

4. Ke koupi je Evangelický kalendář 2016 a příručka Na každý den  za 90 Kč.

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

6. Po shromáždění Vás zveme na kávu a čaj.

 

introit: Ž 25. 4-5                     

čtení: Ex 20. 1-17                      

text: Mt 22. 35-40                                

poslání: 1J 4. 7-21                     

písně: 533, 697, 480, 397, 530, 532

kázal: Václav Hurt                     

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921