Přijďte si společně zazpívat písničky ze zpěvníku Svítá!

07.05.2016 22:27

Václav Hurt, evangelický farář v Litomyšli

Vás upřímně zve

na

V E Č E R N Í S V Í T Á K

Přijďte si společně zazpívat písničky ze zpěvníku Svítá!

Českobratrská církev evangelická v Litomyšlineděle 8.5. 2016 17.00 – 20.00 hod.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921