Přijďte si společně zazpívat písničky ze zpěvníku Svítá!

18.02.2016 18:27

Václav Hurt, evangelický farář v Litomyšli

Vás upřímně zve

na

V E Č E R N Í  S V Í T Á K

Přijďte si společně zazpívat písničky ze zpěvníku Svítá!

Českobratrská církev evangelická v Litomyšli

neděle 6.3. 2016  17.00 – 20.00 hod.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921