Pozvánka na týden modliteb za jednotu křesťanů

15.01.2018 06:04

Srdečně zveme na společné bohoslužby křesťanských církví z Litomyšle.                                                                                                                                                                                                         
Plakat CKA_Tyden_modliteb_2018


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921