Pozvánka na setkání "BOHEMKA"

02.12.2016 09:39

Českobratrská církev evangelická v Litomyšli

vás upřímně zve na setkání

BOHEMKA


život českých evangelíků na jižní Ukrajině

O letošní cestě za Čechy do krajin černozemě bude vyprávět


farář Václav Hurt


v neděli 4.12. v 16.00 hod.

v boční místnosti evangelického kostela v Litomyšli


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921