Pozvánka na přednášku

20.02.2018 10:46

Plakat CKA_Prednaska Mgr. Zdenka A. Emingera.pdf


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921