Pozvánka na přednášku "Typické překážky usmíření"

21.11.2016 13:17

Česká křesťanská akademie v Litomyšli

Vás srdečně zve 

na přednášku

 

Kateřiny Lachmanové

 

na téma

 

Typické překážky usmíření

 

 

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. je teoložkou a psycholožkou, autorkou duchovní literatury, věnuje se přednáškové činnosti. V současnosti pracuje jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství.

 

 

 

v aule Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli

ve středu  23. listopadu 2016 v 19 hod.

Přednáška bude spojena s prodejem novinek křesťanské literatury.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921