Pozvánka na přednášku křesťanské akademie

19.03.2018 15:30

KA 18 Jan Stříbrný.pdf


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921