Ohlášky na Nový rok 1. 1. 2024

01.01.2024 09:00

Ohlášky na Nový rok 1. 1. 2024

 

Příští bohoslužby v našem sboru budou v neděli 7. 1. a službu bude mít Miloslava Fryaufová a Jiří Běťák.

Ve čtvrtek 4. 1. v 18:30 bude setkání staršovstva.

V pátek 5. 1. se pohřební bohoslužbou rozloučíme se zesnulým bratrem Jaroslavem Markem. Přesný čas rozloučení bude upřesněn.

Na sobotu 6. 1. plánujeme sborovou brigádu na rozebrání střešní krytiny zahradního domku u fary, který se bude v rámci přístavby k faře bourat.

Dne 30. ledna zemřel bratr farář Jiří Doležal. Jako kazatel slova Božího sloužil ve sborech v Pardubicích, Hustopečích a Bukovce. Bohoslužebné rozloučení s br. farářem Doležalem se bude konat v sobotu 6. ledna 2024 od 11 hodin v evangelickém kostele v Pardubicích.

Narozeniny v příštím týdnu oslaví David Menc a Radek Vondráček. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Čtení: Iz 43,16–21

Kázání: Zj 1,8-16

 

Písně:

Rok za rokem – 619

My čekáme, kdy zavítáš – 607

Zůstaň s námi, Pane – 667

Kristus má v rukou – 772

Mír na zemi daruj nám – 757

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921