Ohlášky na 8. října 2023:

08.10.2023 09:00

Ohlášky na neděli 8. října 2023:                                                                                                                       

 

  1. Bohoslužby v našem sboru budou opět příští neděli 15. října a službu bude mít Emil Vávra a Michal Sadílek.
  2. K vyzvednutí je podzimní sborový dopis.
  3. Ve čtvrtek 12. 10. v 18:30 bude setkání staršovstva.
  4. V sobotu 14. 10. v 9h bude brigáda na úklid kostela.
  5. Příští čtvrtek 19. října v 19.00 bude u nás v přísálí kostela biblická hodina. Tématem je kniha Rut.
  6. V neděli za 14 dní, tedy 22. října, budeme při bohoslužbách slavit Díkčinění, bohoslužby budou s Večeří Páně a odpoledne v 15:00 bude slavnost instalace faráře Lukáše Klímy.

 

 

 

 

Introit: Ž 118,22-24

Čtení: Iz 5,1-7

Text kázání: Mt 21,33-41

Poslání: Fp 3,12-14

Písně: 560, 395, 146, 698, 412

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921