Ohlášky na neděli 3. 3. 2024

03.03.2024 09:00

Ohlášky na neděli 3. 3. 2024

 

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00, službu bude mít Emil Vávra a Michal Sadílek.

Lukáš Klíma bude v pondělí a v úterý na supervizím výcviku v Bělči, proto v úterý nebude náboženství pro děti.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele přednáška Josefa Šlerky a Jany Šnorkové o dezinformacích.

Ve čtvrtek v 18.30 bude setkání staršovstva.

V neděli 17. března bude po bohoslužbě následovat sborové shromáždění. Odpoledne 17. 3. v 17.00 bude v přísálí kostela přednáška MUDr. Jana Grulicha na téma Alzheimer.

Seznam členů sboru s právem hlasovat je zveřejněn na obou nástěnkách.

Během postní doby probíhá sbírka na projekt Diakonie. Dopis k této sbírce je na nástěnce u kuchyňky.

Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.

K vyzvednutí je sborový dopis.

Narozeniny má dnes Čestmír Svoboda a Stanislav Voříšek a v týdnu Miluše Voříšková a Jiří Peňáz. Přejeme jim Boží blízkost, provázení a pomoc.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Slovo pro děti: 2Kr 4,38–44

Písně:  172 (S), 648, 401, 713, 204

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921