Ohlášky na neděli 28. ledna 2024

28.01.2024 09:00

Ohlášky na neděli 28. ledna 2024

 

Za vedení bohoslužeb a kázání dnes děkujeme Václavu Hurtovi. Za varhanní doprovod a učení nové písni děkujeme Evě Čejkové.

Příští neděle bude dětská bohoslužba a službu bude mít Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

Minulý týden bylo ohlášeno, že dnešní sbírka je určena na křesťanskou službu.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Veselíků.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

V sobotu od 14.00 bude v Novém kostele probíhat veřejná dílna: Posíláme světlo a teplo pro Ukrajinu. Jedná se o výrobu tzv. zákopových svíček v plechovce, které pak budou poslány na Ukrajinu. Pokud byste se někdo chtěl do této akce zapojit, bližší informace u Lukáše Klímy.

Narozeniny v příštím týdnu oslaví Emílie Kabrhelová a Miloslava Fryaufová. Přejeme jim hodně radosti a Boží blízkosti.

V příštím týdnu snad již opravdu začne probíhat přístavba fary. Byla zahájena sbírka na její dofinancování. Variabilní symbol je 204.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Písně:

65 Všichni v tento čas

38 Pán Bůh je síla má

712 V Tvé síle, Pane Bože můj

777 Buď mojí nadějí

106 Pod ochranou Nejvyššího

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921