Ohlášky na neděli 25. 2. 2024

25.02.2024 09:00

Ohlášky na neděli 25. 2. 2024

 

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00, službu bude mít Josef Čejka a Čestmír Svoboda.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Veselíků.

Ve středu v 18.00 bude setkání studentského klubu v Novém kostele.

Ve čtvrtek v 18.30 bude biblická hodina, tématem bude biblická kniha Rút.

V pátek v 18.00 bude v našem kostele ekumenické setkání v rámci světového dne modliteb. Modlitby a celou liturgii tentokrát připravili křesťanky z Palestiny, proto jsou tyto modlitby velmi aktuální.

V neděli 17. března bude po bohoslužbě následovat sborové shromáždění. Seznam členů sboru s právem hlasovat je zveřejněn na obou nástěnkách.

Během postní doby probíhá sbírka na projekt Diakonie. Dopis k této sbírce je na nástěnce u kuchyňky.

Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.

Narozeniny má dneska Eliška Veselíková, přejeme jí Boží blízkost a provázení.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

1. čtení: Ex 24,12-18

Kázání: Mk 9,1-8

Písně: 106, 395, 275, 401, 416

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921