Ohlášky na neděli 24. prosince

24.12.2023 09:00

Ohlášky na neděli 24. prosince:

Zítra bude bohoslužba s vysluhováním svaté Večeře Páně a službu má Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek.
Zítřejší sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů.
Na druhý svátek vánoční povede v našem sboru bohoslužby Daniel Matouš. Lukáš Klíma bude recipročně ve Sloupnici.
Po skončení bohoslužeb jste zváni k posezení rozhovoru u kávy a čaje.
Narozeniny v příštím týdnu oslaví Lenka Mencová, Emil Vávra a Sylva Zorníková. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.


První čtení: Sof 3,14-20
Kázání: L 1,26-38
Písně: 615, 452, 438, 432


 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921