Ohlášky na neděli 24. 3. 2024

24.03.2024 09:00

Ohlášky na neděli 24. 3. 2024

 

Za vedení bohoslužeb a kázání dnes děkujeme Lukášovi Rejmanovi, vikářovi z Církve bratrské. Farář Lukáš Klíma dnes slouží ve Vysokém Mýtě.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Veselíků.

Ve středu v 18.00 bude studentský klub v Novém kostele.

Ve čtvrtek v 19.00 bude v našem kostele pašijové čtení.

V pátek v 9.00 budou bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, službu má Jan Kubíček a Lukáš Kubíček a ve 14.00 budou bohoslužby v Opatově.

V neděli budou bohoslužby v 9.00 také s vysluhováním Večeře Páně a službu bude mít Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek.

Během postní doby probíhá sbírka na projekt Diakonie. Dopis k této sbírce je na nástěnce u kuchyňky. Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.

K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Narozeniny v příštím týdnu má Miroslava Vopařilová. Přejeme jí Boží blízkost, provázení a pomoc.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921