Ohlášky na neděli 22. 10. 2023

22.10.2023 09:00

Ohlášky na neděli 22. 10. 2023                                                                                                                           

 

  1. Při bohoslužbě příští neděli má službu Josef Čejka a Čestmír Svoboda. Nedělní školu povede Jiří Běťák.
  2. Sbírka dnešní neděle je určena na sociální a charitativní pomoc. Máme k ní dopis ze SR.
  3. Dnes v 15.00 bude slavnostní uvedení Lukáše Klímy do služby faráře našeho sboru.
  4. V úterý v 19.00 hod. bude v našem sboru ekumenická biblická hodina, tématem bude žalm 42.
  5. Ve středu v 18.00 bude setkání studentského klubu a tématem budou osobní zážitky s válkou na Ukrajině.
  6. Ve čtvrtek v 18.00 bude v Novém kostele debata s Tomášem Petráčkem a Michaelem Martínkem na téma: Současnost a perspektivy české katolické církve. Plakátek je na nástěnce.

 

 

 

Introit: Ž 116,12n

První čtení: J 15,9-11

Kázání: Dt 16,13-15

Písně: 702, 315, 260, 384, 284

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921